Sklep sportowo-turystyczny PRESTO

Nowa reklamacja

Uwaga: w przypadku odstąpienia od umowy lub w przypadku wymiany towaru na inny rozmiar, prosimy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta - nie składaj reklamacji!

Więcej informacji nt. procedury składania reklamacji znajdziesz w regulaminie sklepu ("Prawa i przywileje Klientów": pkt. 2. Reklamacja Klienta w czasie objętym gwarancją; oraz pkt. 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumentów za wady Towarów)

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/“ . Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UniiINFORMACJA O COOKIES Sklep Presto w celu realizacji usług w nim dostępnych korzysta z plików cookies oraz innych podobnych technologii na zasadach i w zakresie określonym w Polityce Cookies.
Zamknij
pixel