https://www.sklep-presto.pl/wiadomosc/plesniawka-u-ryb-jak-wyglada-czym-leczyc/15105/ 2019-07-03 15:25:58.000000

Pleśniawka u ryb – jak wygląda? Czym leczyć?

Pleśniawka to najpowszechniejsza choroba ryb. Dotyczy głównie hodowli akwariowych, ale może też pojawiać się w wodach dzikich. W stawach hodowlanych stanowi spore zagrożenie.
 

Polecany sprzęt wędkarski

Czym jest pleśniawka?

Pleśniawka jest powszechnie występującą chorobą ryb. Wywołują ją protisty z rodzaju Saprolegniaceae. Według niektórych klasyfikacji organizmy te są grzybami i w tekście też będą tak określane, choć aktualnie środowisko naukowców i hodowców ryb przychyla się raczej do pierwszej przedstawionej przynależności systematycznej. Ten patogen występuje naturalnie w wodzie i w normalnych warunkach nie wykazuje zjadliwości. Organizmy te żerują na martwych szczątkach organicznych, rzadko tworząc rozbudowane struktury.

Jak wygląda pleśniawka u ryb?

Wszystkie ryby cierpiące z powodu pleśniawki wyglądają podobnie – w miejscu uszkodzenia tkanki albo przynajmniej na obszarze pozbawionym śluzu, rozwija się grzybnia w kolorze białym lub brudnoszarym. Może ona tworzyć albo lekki nalot, albo formy pierzaste w zależności od stopnia zaawansowania procesu chorobowego i warunków zewnętrznych.

W początkowym stadium grzyby rozwijają się wyłącznie w miejscu uszkodzenia tkanek, jednak stosunkowo szybko mogą rozprzestrzenić się na większym obszarze, a także szybko zaatakować skrzela.

Objawy fizjologiczne to spadek aktywności oraz podejmowanie prób mechanicznego pozbycia się pasożyta poprzez ocieranie się o korzenie, kamienie lub inne podwodne przeszkody. Spada również częstotliwość żerowania i ilość pobieranego pokarmu. Może dochodzić do zmian w upodobaniach ekologicznych danego osobnika.

Pleśniawka może rozwijać się również na ikrze, jeśli ta jest niezapłodniona lub obumarła. W związku z tym, że te jajeczka i tak nie będą przydatne, hodowcy są skłonni bagatelizować rozwijającą się w ten sposób pleśniawkę. Jest to poważny błąd, ponieważ po wytworzeniu zwartej kolonii grzyby mogą przechodzić w formę bardziej zjadliwą i tym samym wyraźnie rośnie ryzyko zakażenia ryb, które w innej sytuacji uporałyby się z infekcją pasożytniczą.

Czy pleśniawka u ryb jest zaraźliwa?

Trudno mówić o zjadliwości samego pasożyta – jest on obecny w wodzie przez cały czas i zdrowe osobniki bez trudu radzą sobie z nim. Jeśli jednak istnieje przyczyna, dla której więcej ryb w akwarium czy stawie ma uszkodzoną tkankę, to ryzyko masowego zarażenia pleśniawką zdecydowanie rośnie. Zwiększa się ono także z niszach przegęszczonych, gdzie ryby ocierają się o siebie wzajemnie – stąd też pleśniawka stanowi tak duże zagrożenie dla stawów hodowlanych.

Choć zatem nie można mówić o zaraźliwości w całym znaczeniu tego słowa, na pewno warto zwiększyć czujność, jeśli objawy pojawią się u jednego osobnika lub na złożonej ikrze – natychmiastowe podjęcie środków zaradczych może uratować lokalny ekosystem od załamania.

Pleśniawka – jak leczyć akwarium, a jak hodowlę?

Leczenie akwarium, w którym pojawiły się ogniska pleśniawki, jest dość proste. Pierwszym krokiem jest usunięcie pierwotnej przyczyny – będzie to albo ikra z pleśniawką, albo inne ognisko rozwoju pasożyta. Poza tym należy upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne dla ryb – że nie mogą one zbyt łatwo zranić się o jakiś element dekoracyjny albo że jeden z osobników nie atakuje pozostałych. Następnie wystarczy podmienić połowę wody w zakażonym zbiorniku, podnieść temperaturę do wymaganego poziomu i w miarę tolerancji gatunków zamieszkujących akwarium, zwiększyć tempo napowietrzania.

Chore osobniki należy umieścić na wilgotnej ściereczce i przetrzeć zakażone miejsca roztworem nadmanganianu (VII) potasu lub jodyny. Można też zastosować długotrwałe kąpiele w preparatach FMC lub Aquasan-S.

W zbiornikach hodowlanych nie ma możliwości zastosowania niektórych z wymienionych wyżej środków prewencji i leczenia ryb, dlatego należy przede wszystkim stale kontrolować parametry wody i w razie konieczności prowadzić odłów sanitarny. Pleśniawka jest też dobrym powodem, by przy planowaniu hodowli uwzględnić gatunki, które żywią się osłabionymi rybami.

Pleśniawka w stawie jest bardzo często następstwem nieodpowiedzialnej polityki catch and release. Zasadniczo nie ma w niej wewnętrznego błędu, natomiast należy edukować wędkarzy o tym, co akwaryści dobrze wiedzą – że niedopuszczalne jest chwytanie ryb gołą ręką, często zresztą suchą. Prowadzi to do usunięcia sporej ilości śluzu i ułatwia wystąpienie infekcji. Ryby wyjmowane z wody najlepiej chwytać w wilgotną ścierkę, a złapanych gołą ręką – nie wypuszczać do wody.

Pleśniawka u karpi zdarza się dość regularnie – kluczem do jej opanowania jest kontrola parametrów zbiornika i zapewnienie równowagi ekologicznej. Pleśniawka atakuje wyłącznie ryby chore lub osłabione, więc jeśli zostaną one upolowane przez drapieżniki lub choćby rybożerne ptaki, to rozwój choroby w zbiorniku zostanie zahamowany. W hodowlach stosuje się też antybiotyki – zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie.

 

Polecany sprzęt wędkarski

Czym jest pleśniawka?

Pleśniawka jest powszechnie występującą chorobą ryb. Wywołują ją protisty z rodzaju Saprolegniaceae. Według niektórych klasyfikacji organizmy te są grzybami i w tekście też będą tak określane, choć aktualnie środowisko naukowców i hodowców ryb przychyla się raczej do pierwszej przedstawionej przynależności systematycznej. Ten patogen występuje naturalnie w wodzie i w normalnych warunkach nie wykazuje zjadliwości. Organizmy te żerują na martwych szczątkach organicznych, rzadko tworząc rozbudowane struktury.

Jak wygląda pleśniawka u ryb?

Wszystkie ryby cierpiące z powodu pleśniawki wyglądają podobnie – w miejscu uszkodzenia tkanki albo przynajmniej na obszarze pozbawionym śluzu, rozwija się grzybnia w kolorze białym lub brudnoszarym. Może ona tworzyć albo lekki nalot, albo formy pierzaste w zależności od stopnia zaawansowania procesu chorobowego i warunków zewnętrznych.

W początkowym stadium grzyby rozwijają się wyłącznie w miejscu uszkodzenia tkanek, jednak stosunkowo szybko mogą rozprzestrzenić się na większym obszarze, a także szybko zaatakować skrzela.

Objawy fizjologiczne to spadek aktywności oraz podejmowanie prób mechanicznego pozbycia się pasożyta poprzez ocieranie się o korzenie, kamienie lub inne podwodne przeszkody. Spada również częstotliwość żerowania i ilość pobieranego pokarmu. Może dochodzić do zmian w upodobaniach ekologicznych danego osobnika.

Pleśniawka może rozwijać się również na ikrze, jeśli ta jest niezapłodniona lub obumarła. W związku z tym, że te jajeczka i tak nie będą przydatne, hodowcy są skłonni bagatelizować rozwijającą się w ten sposób pleśniawkę. Jest to poważny błąd, ponieważ po wytworzeniu zwartej kolonii grzyby mogą przechodzić w formę bardziej zjadliwą i tym samym wyraźnie rośnie ryzyko zakażenia ryb, które w innej sytuacji uporałyby się z infekcją pasożytniczą.

Czy pleśniawka u ryb jest zaraźliwa?

Trudno mówić o zjadliwości samego pasożyta – jest on obecny w wodzie przez cały czas i zdrowe osobniki bez trudu radzą sobie z nim. Jeśli jednak istnieje przyczyna, dla której więcej ryb w akwarium czy stawie ma uszkodzoną tkankę, to ryzyko masowego zarażenia pleśniawką zdecydowanie rośnie. Zwiększa się ono także z niszach przegęszczonych, gdzie ryby ocierają się o siebie wzajemnie – stąd też pleśniawka stanowi tak duże zagrożenie dla stawów hodowlanych.

Choć zatem nie można mówić o zaraźliwości w całym znaczeniu tego słowa, na pewno warto zwiększyć czujność, jeśli objawy pojawią się u jednego osobnika lub na złożonej ikrze – natychmiastowe podjęcie środków zaradczych może uratować lokalny ekosystem od załamania.

Pleśniawka – jak leczyć akwarium, a jak hodowlę?

Leczenie akwarium, w którym pojawiły się ogniska pleśniawki, jest dość proste. Pierwszym krokiem jest usunięcie pierwotnej przyczyny – będzie to albo ikra z pleśniawką, albo inne ognisko rozwoju pasożyta. Poza tym należy upewnić się, że otoczenie jest bezpieczne dla ryb – że nie mogą one zbyt łatwo zranić się o jakiś element dekoracyjny albo że jeden z osobników nie atakuje pozostałych. Następnie wystarczy podmienić połowę wody w zakażonym zbiorniku, podnieść temperaturę do wymaganego poziomu i w miarę tolerancji gatunków zamieszkujących akwarium, zwiększyć tempo napowietrzania.

Chore osobniki należy umieścić na wilgotnej ściereczce i przetrzeć zakażone miejsca roztworem nadmanganianu (VII) potasu lub jodyny. Można też zastosować długotrwałe kąpiele w preparatach FMC lub Aquasan-S.

W zbiornikach hodowlanych nie ma możliwości zastosowania niektórych z wymienionych wyżej środków prewencji i leczenia ryb, dlatego należy przede wszystkim stale kontrolować parametry wody i w razie konieczności prowadzić odłów sanitarny. Pleśniawka jest też dobrym powodem, by przy planowaniu hodowli uwzględnić gatunki, które żywią się osłabionymi rybami.

Pleśniawka w stawie jest bardzo często następstwem nieodpowiedzialnej polityki catch and release. Zasadniczo nie ma w niej wewnętrznego błędu, natomiast należy edukować wędkarzy o tym, co akwaryści dobrze wiedzą – że niedopuszczalne jest chwytanie ryb gołą ręką, często zresztą suchą. Prowadzi to do usunięcia sporej ilości śluzu i ułatwia wystąpienie infekcji. Ryby wyjmowane z wody najlepiej chwytać w wilgotną ścierkę, a złapanych gołą ręką – nie wypuszczać do wody.

Pleśniawka u karpi zdarza się dość regularnie – kluczem do jej opanowania jest kontrola parametrów zbiornika i zapewnienie równowagi ekologicznej. Pleśniawka atakuje wyłącznie ryby chore lub osłabione, więc jeśli zostaną one upolowane przez drapieżniki lub choćby rybożerne ptaki, to rozwój choroby w zbiorniku zostanie zahamowany. W hodowlach stosuje się też antybiotyki – zarówno leczniczo, jak i profilaktycznie.

Kategoria: Poradniki
Data: 03.07.2019
Social
5,0
1 ocena
Moja ocena
Twój podpis zostanie zapamiętany i będzie wyświetlał się przy recenzjach, zapytaniach technicznych oraz komentarzach. Podpis możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach swojego konta.
Lista komentarzy jest pusta.