Formularz zgłaszania błędu

Professional Fighter Napięstniki Professional Fighter r. M (03096)
 Professional Fighter Napięstniki Professional Fighter  r. M (03096)