Dane firmy

Morele.net Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20A

31-553 Kraków

NIP: PL9451972201

KRS: 0000390511

biuroodr@morele.net

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 440.000 PLN